Kvaliteta

Kvaliteta

TUV_NORD

Politika kvalitete dio je cjelovite politike poslovanja Društva, s ciljem ostvarivanja svih zakonskih obveza, ugovornih zahtjeva, zaštite i sigurnosti ljudi, imovine i okoliša.

Glavni cilj Društva sa stanovišta kvalitete je ostvarivanje svih ugovornih zahtjeva za kvalitetom i ispunjenjem kupčevih očekivanja. Kako bi se taj cilj ostvario uspostavljen je i dokumentiran sustav upravljanja kvalitetom te održavanje i poboljšavanje prema zahtjevima norme ISO 9001, potvrđene certifikatom kod ovlaštene ustanove.

Načela politike kvalitete su slijedeća:

  • kupci su najvažniji čimbenik u postavljanju i ostvarivanju ciljeva i politike kvalitete
  • kupac postavlja zahtjeve kvalitete
  • kupac određuje da li naša usluga/građevina ispunjava zahtjeve
  • odnos prema kupcu gradi se na međusobnom povjerenju i učinkovitom rješavanju eventualnih problema
  • odrediti glavne procese sustava upravljanja kvalitetom i pridružiti im mjerljive ciljeve
  • dobavljači značajno utječu na postizanje zahtijevane kvalitete te se stoga odabiru samo oni za koje se s pouzdanošću može očekivati da će ispuniti postavljene zahtjeve
  • jasno određivanje nadležnosti i odgovornosti za poslove koji utječu na kvalitetu izvršenja ugovornih obveza
  • kvalitetu ugovornih obveza ostvarivati uz minimalne troškove
  • zadovoljstvo uposlenika s pridruženim im poslovima i uvjetima rada