Upravljanje kvalitetom

Upravljanje kvalitetom

1. Politika kvalitete i zaštite okoliša dio je cjelovite politike poslovanja Društva, a donosi se kako bi se Društvo ĐĐ Kompenzatori vodilo prema povećanju opsega i poboljšanju izvršenja ugovornih obveza u području projektiranja, radioničke izrade i gradnje na gradilištu uz zaštitu postoječeg stanja okoliša u najvećoj mogućoj mjeri.

2. Da bi se omogućilo ostvarenje politike kakvoće i zaštite okoliša uspostavljeni i dokumentirani sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša održava se i poboljšava prema zahtjevima normi ISO 9001 i 14001, te potvrđuje certifikatom kod ovlaštene ustanove.

3. Pri ostvarenju politike kvalitete i zaštite okoliša Društvo se pridržava slijedećih načela:

  • ostvarivanje svih zakonskih obveza iz područja projektiranja i gradnje, projektiranja i izrade posuda pod tlakom, nosivih čeličnih konstrukcija i industrijske opreme, ugovornih zahtjeva, zaštite i sigurnosti ljudi, imovine i okoliša,
  • očekivanja kupaca glavni su čimbenik poboljšavanja organizacijskih i tehničkih mogučnosti Društva ĐĐ Kompenzatori,
  • odnos prema kupcu gradi se na međusobnom povjerenju i učinkovitom rješavanju eventualnih problema,
  • uz kupca Društvo nastoji ispuniti očekivanja i drugih zainteresiranih strana u realizaciji ugovornih obveza (dobavljači, zaposlenici i vlasnici Društva ĐĐ Kompenzatori),
  • jasno određivanje nadležnosti i odgovornosti unutar Društva ĐĐ Kompenzatori, a za izvršenje uspostavljenih procesa sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša, neophodnih za izvršenje ugovornih obveza,
  • praćenje važnosti zakonske regulative i usklađivanje načina rada prema izmjenama regulative,
  • stalno nadziranje provođenja odredbi o zaštiti okoliša i zbrinjavanje otpadnog materijala ugovaranjem usluge zbrinjavanja s tvrtkama koje su ovlaštene za sigurno zbrinjavanje otpadnog materijala,
  • kakvoću ugovornih obveza ostvarivati uz minimalne troškove.

4. Direktor Društva ĐĐ Kompenzatori odgovoran je i ovlašten za određivanje politike i ciljeva kakvoće i zaštite okoliša kao i sustava upravljanja kvaliteteom i zaštitom okoliša, a za predlaganje aktivnosti na uspostavljanju, dokumentiranju, održavanju i poboljšavanju sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša prenosi na predstavnika Uprave za kakvoću i okoliš. Predstavnik Uprave za kvalitetu i okoliš ima zadatak stalnog nadzora primjene postavljenog sustava upravljanja kvalitetomi izvještavanja Direktora o uočenim nalazima.

5. Zaposlenici su temeljni resurs za izvršenje zahtjeva sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša a pri radu u timovima dužni su poštivati donesenu politiku i ciljeve kakvoće i zaštite okoliša, te zahtjeve važećeg sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša u okviru svojih zaduženja u timu uz nadzor voditelja odjela i voditelja tima.

6. Za povremeni nadzor primjene propisane politike i ciljeva kakvoće i zaštite okoliša, te zahtjeva sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša a u svrhu poboljšanja, zaduženi su interni audit timovi, a nalazi se razmatraju u sklopu Upravine ocjene kao i prikladnost važeće politike kakvoće.