Zaštita okoliša

Zaštita okoliša

Tijekom 2008. godine Društvo je ishodilo certifikat za zaštitu okoliša prema zahtjevima norme ISO 14001. Primjenom te norme u obavljanju osnovnih djelatnosti društva poseban naglasak stavlja se na zaštitu okoliša.

ISO 14001 predstavlja međunarodnu normu koji određuje kako treba razviti učinkoviti sustav upravljanja okolišem.

Sustav upravljanja okolišem temelji se na nastojanju Društva na:

  • poštivanju propisa
  • trajnim poboljšanjima
  • sprječavanju zagađivanja.